Książka

Cieszę się, że odwiedziłaś/odwiedziłeś tę stronę.
Jest ona o książce, dla mnie bardzo szczególnej bo… napisanej przeze mnie. Książka jest, w dużym skrócie,
o filmowych efektach specjalnych.

A mówiąc bardziej szczegółowo:

„Technologia produkcji komputerowych efektów specjalnych w polskiej kinematografii –
możliwości produkcyjne na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie wybranych filmów”

jest pierwszą tego typu książką napisaną w języku polskim. Zawiera informacje o efektach inscenizacyjnych
i optycznych, tworzonych technikami tradycyjnymi oraz efektach komputerowych.

Książka opisuje:
– 110 lat historii filmowych efektów specjalnych
– etapy procesu produkcji efektów komputerowych
– narzędzia produkcyjne
– krajowe zaplecze produkcji efektów komputerowych
– duże polskie produkcje filmowe ostatnich lat, pod kątem zastosowania efektów komputerowych.

Oprócz tego książka zawiera:
– spis największych na świecie studiów tworzących efekty komputerowe
– spis polskich firm wyspecjalizowanych w produkcji efektów komputerowych
– wykaz laureatów nagrody Akademii Filmowej za efekty specjalne.

Książka dofinansowana została przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Portal www.stopklatka.pl i kwartalnik „Film&TV Kamera” objęły ją patronatem medialnym.
„Technologia produkcji komputerowych efektów specjalnych (…)” prezentowana była w telewizji, prasie
i internecie.

Ilość stron: 141. Barwna wkładka na papieże kredowym (8 stron z przykładami efektów i fotosami z filmów).
Wydawcą jest Studio Filmowe Montevideo (Warszawa, 2006).